Voordat de gedetacheerde werknemers hun project in België aanvangen, moet u de Belgische autoriteiten op de hoogte brengen van hun aanwezigheid en de diensten die zij zullen verlenen. Dit kan via het Belgische Limosa-systeem, waarmee u zich kunt inschrijven en informatie kunt verstrekken over de gedetacheerde werknemers.

Het Limosa-systeem is een online platform dat in België wordt gebruikt om te voldoen aan de meldingsverplichtingen met betrekking tot de detachering van werknemers. Het is ontworpen om ervoor te zorgen dat de arbeidswetten en -regelgeving worden nageleefd door bedrijven die werknemers naar België detacheren, ook die uit andere EU-lidstaten.

Door gebruik te maken van het Limosa-systeem voldoen werkgevers aan hun wettelijke verplichting om de Belgische autoriteiten op de hoogte te stellen van de detachering van werknemers, waardoor transparantie en naleving van de regelgeving worden gegarandeerd. Het helpt bij het bijhouden van een register van gedetacheerde werknemers, helpt bij monitoring- en handhavingsinspanningen en draagt bij tot eerlijke concurrentie en de bescherming van de rechten van werknemers in België.