Het A1-certificaat, ook wel het Certificate of Coverage genoemd, bevestigt dat uw werknemers onder het Roemeense socialezekerheidsstelsel blijven terwijl ze tijdelijk in België werken. De A1-attesten moeten bij de Roemeense autoriteiten worden verkregen en aan de Belgische autoriteiten worden voorgelegd als bewijs van socialezekerheidsdekking.

Handig om te bewijzen dat men sociale zekerheidsbijdragen betaalt in een ander EU-land als gedetacheerde werknemer of terwijl men in meerdere landen tegelijk werkt.