VIVENDI OUTSOURCING

Buitenlandse werknemers

Welkom bij VIVENDI, waar we de brug slaan tussen getalenteerde Oost-Europese professionals en gewaardeerde aannemers in België. Het inhuren van onze onderaannemers en werkkrachten zal leiden tot meer groei, lagere kosten en hogere winsten. We stellen onze klanten in staat om concurrerender te worden.

Outsourcing kan uw bedrijf ontlasten, zodat het zich kan concentreren op zijn sterke punten. Hierdoor kunnen uw medewerkers zich concentreren op hun hoofdtaken en toekomstige strategie.
Kostenbesparingen door uitbesteding kunnen u helpen kapitaal vrij te maken om in andere onderdelen van uw bedrijf te investeren. Hierdoor kunt u hulpbronnen efficiënter gebruiken.
VIVENDI kan u ook helpen uw bedrijf flexibeler en wendbaarder te maken, zodat het zich kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en uitdagingen. Contacteer ons!
Outsourcing Vivendi

VIVENDI OUTSOURCING Human Resources Service

We hebben een uitgebreide kennis van de huidige West-Europese zakelijke omgevingen, dus ons doel is om wederzijds voordelige partnerschappen te creëren door gebruik te maken van de sterke punten van de Oost-Europese beroepsbevolking en de vraag naar bekwame professionals in België.

Uitzendbureau

Vivendi is een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in het bemiddelen van Oost-Europese buitenlandse werknemers en onderaannemers en richt zich specifiek op het vinden van arbeidskrachten uit landen in Oost-Europa voor werkgevers in andere regio’s.

Dit type uitzendbureau biedt diensten die vergelijkbaar zijn met een algemeen uitzendbureau voor buitenlandse werknemers, maar met een focus op werknemers uit Oost-Europese landen zoals Roemenië, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije enzovoort.

Hier zijn enkele van de specifieke aspecten en diensten die u kunt verwachten van een uitzendbureau voor Oost-Europese buitenlandse werknemers:

Het bureau zal actief werven in Oost-Europese landen om geschikte werknemers/onderaannemers te vinden voor werk in andere regio’s.

Taalvaardigheid: Ze kunnen werknemers screenen op hun taalvaardigheid, vooral als ze naar een land gaan waar een andere taal wordt gesproken. Dit kan taaltraining omvatten.

Het bureau helpt zowel werkgevers als werknemers met de juridische aspecten, zoals het A1 certificaat, Limosa document, werkvergunningen en arbeidsovereenkomsten.

Ze kunnen hulp bieden bij het vinden van huisvesting en bij logistieke zaken zoals reisarrangementen.

Oost-Europese werknemers en onderaannemers worden vaak voorbereid op de culturele verschillen die ze kunnen tegenkomen in hun nieuwe werk-en woonomgeving.

Er wordt aandacht besteed aan de naleving van de arbeids-en veiligheidsvoorschriften om de gezondheid en veiligheid van werknemers en onderaannemers te waarborgen.

Sommige bureaus bieden doorlopende ondersteuning aan werknemers en onderaannemers terwijl ze in het gastland verblijven, zoals hulp bij medische zorg en andere zaken.

Uitzendbureau
Het is belangrijk om te benadrukken

Werknemers en onderaannemers eerlijk behandeld

Het is belangrijk om te benadrukken dat het essentieel is om samen te werken met een gerenommeerd uitzendbureau dat voldoet aan de wettelijke voorschriften en ethische normen om ervoor te zorgen dat zowel werkgevers als werknemers en onderaannemers eerlijk behandeld worden en een positieve ervaring hebben.

De dienstverlening van deze bureaus kan variëren, dus het is verstandig om goed onderzoek te doen en referenties te raadplegen voordat u met een specifiek bureau in zee gaat.

Buitenlandse werknemer