Logo European Commission

Directive 96/71/EC concerning the posting of workers

behandelt de kwestie van onderaanneming in het kader van gedetacheerde werknemers. Onderaanneming verwijst naar situaties waarin een bedrijf, bekend als de “aannemer”, bepaalde taken of diensten uitbesteedt aan een ander bedrijf, bekend als de “onderaannemer”. Hier is een overzicht van hoe de richtlijn van toepassing is op onderaanneming:

Gelijke behandeling: De onderaannemer (onderaannemer) is verplicht om zijn gedetacheerde werknemers gelijk te behandelen, zoals vereist door de richtlijn.
Verantwoordelijkheid van de contractant: De hoofdaannemer (het bedrijf dat de diensten initieel heeft gecontracteerd) behoudt bepaalde verantwoordelijkheden met betrekking tot de gedetacheerde werknemers van de onderaannemer. De opdrachtnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de onderaannemer de geldende arbeidswetten en -bepalingen van het gastland naleeft.

Informatie delen: De contractant moet relevante informatie over de gedetacheerde werknemers delen met de onderaannemer, inclusief de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, de duur van de detachering en andere essentiële details. Dit stelt de onderaannemer in staat om zijn verplichtingen jegens de gedetacheerde werknemers na te komen en zorgt voor transparantie in de arbeidsrelatie.

Gezamenlijke aansprakelijkheid: In bepaalde gevallen kunnen zowel de aannemer als de onderaannemer gezamenlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schendingen van de rechten van gedetacheerde werknemers of het niet naleven van de verplichtingen die door de richtlijn worden opgelegd. Dit bevordert samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de betrokken partijen.